، تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 29 روز سن دارد

برای وقتی که بزرگتر شدی

حس میکنم همه وجودمی

آرایشگاه

امروز بردمت ارایشگاه شبش بهت گفتم یه چند روز باس بگذره تا موهات جا بیفته.تو گفتی چرا موهام جا نداره.😂😂😂هرروز بیشتر عاشقت میشم ...
11 آذر 1397