برای وقتی که بزرگتر شدی

خاطرات امیرسام AmirSaam memories

بدون عنوان

سلام پسرم کمتراز دوماه دیگه میای به دنیا وخونه امون روشن میشه امشب با مامان بزرگت تلفنی صحبت میکردم واسه به دنیا اومدنت خیلی ذوق داشت. میگفت کی میاد شادمون کنه بوس
6 دی 1393

دنیای تازه

سلام پسرگلم بااومدنت دنیام فرق کرده خواسته هام وارزوهام  تادوماه دیگه باپاهای کوچولو با دستای کوچولوت میای بیرون از قلکم من وبابایی لحظه شماری میکنیم واسه دنیا اومدنت.....مامان سیمین
17 آذر 1393

بدون عنوان

امشب به مامانی گفتم که واست سایت درست کردم.خیلی خوشحال شد.یادش دادم که برات مطلب بزاره.بوس عزیزم.....مامان سیمین
13 آذر 1393